Muessesemiz Yonetim Kurulu Başkanımız Ahmet AHLATCI tarafından "Ahmet Kuyumcu" unvanı ile 3/2/1984 tarihinde kurulmuş olup bir ana merkezi, iki şubesi bulunmaktadır. Ana şubemiz Çorum Kuyumcular çarşısında

AlışSatış
USD/TL  3,0813,088
EUR/TL  3,3643,371
CHF/TL  3,10153,1173
DKK/TL  0,45110,4543
GBP/TL  3,75773,774
AUD/TL  2,36032,3715
SEK/TL  0,34360,3467
SAR/TL  0,81550,824
CAD/TL  2,30212,3111
NOK/TL  0,36880,375
JPY/TL  0,02830,0306
XAG/TL  1,75221,7571
RUB/TL  0,04350,0505