Muessesemiz Yonetim Kurulu Başkanımız Ahmet AHLATCI tarafından "Ahmet Kuyumcu" unvanı ile 3/2/1984 tarihinde kurulmuş olup bir ana merkezi, iki şubesi bulunmaktadır. Ana şubemiz Çorum Kuyumcular çarşısında

AlışSatış
USD/TL  2,9222,931
EUR/TL  3,2793,288
CHF/TL  3,00023,0123
DKK/TL  0,44040,4434
GBP/TL  4,23764,2637
AUD/TL  2,06522,0778
SEK/TL  0,34630,3497
SAR/TL  0,77230,7822
CAD/TL  2,08882,1015
NOK/TL  0,34060,3443
JPY/TL  0,02480,027
XAG/TL  1,44071,4408
RUB/TL  0,03230,0381