Muessesemiz Yonetim Kurulu Başkanımız Ahmet AHLATCI tarafından "Ahmet Kuyumcu" unvanı ile 3/2/1984 tarihinde kurulmuş olup bir ana merkezi, iki şubesi bulunmaktadır. Ana şubemiz Çorum Kuyumcular çarşısında

AlışSatış
USD/TL  3.8743.887
EUR/TL  4.5614.577
CHF/TL  3.90993.931
DKK/TL  0.61110.6151
GBP/TL  5.19455.2182
AUD/TL  2.95032.9696
SEK/TL  0.45720.4607
SAR/TL  1.02151.0337
CAD/TL  3.023.0338
NOK/TL  0.46540.4696
JPY/TL  0.03330.0356
XAG/TL  1.98461.992
RUB/TL  0.06660.067