Muessesemiz Yonetim Kurulu Başkanımız Ahmet AHLATCI tarafından "Ahmet Kuyumcu" unvanı ile 3/2/1984 tarihinde kurulmuş olup bir ana merkezi, iki şubesi bulunmaktadır. Ana şubemiz Çorum Kuyumcular çarşısında

AlışSatış
USD/TL  28839,99928930,001
EUR/TL  30619,99930690,001
CHF/TL  28036,661128172,169
DKK/TL  4094,69484106,8906
GBP/TL  43351,928743623,7354
AUD/TL  21025,483421144,9385
SEK/TL  3305,29223320,6685
SAR/TL  7625,56157708,501
CAD/TL  21506,161121626,6729
NOK/TL  3328,01633346,4827
JPY/TL  232,4963235,0323
XAG/TL  1,31541,3191
RUB/TL  0,03810,0442