Muessesemiz Yonetim Kurulu Başkanımız Ahmet AHLATCI tarafından "Ahmet Kuyumcu" unvanı ile 3/2/1984 tarihinde kurulmuş olup bir ana merkezi, iki şubesi bulunmaktadır. Ana şubemiz Çorum Kuyumcular çarşısında

AlışSatış
USD/TL  2,9152,924
EUR/TL  3,3293,339
CHF/TL  2,99243,0048
DKK/TL  0,44510,448
GBP/TL  4,19664,2222
AUD/TL  2,14232,1553
SEK/TL  0,3560,3594
SAR/TL  0,77610,7836
CAD/TL  2,25182,2657
NOK/TL  0,35340,3572
JPY/TL  0,0260,0283
XAG/TL  1,64651,6471
RUB/TL  0,03880,0452