Muessesemiz Yonetim Kurulu Başkanımız Ahmet AHLATCI tarafından "Ahmet Kuyumcu" unvanı ile 3/2/1984 tarihinde kurulmuş olup bir ana merkezi, iki şubesi bulunmaktadır. Ana şubemiz Çorum Kuyumcular çarşısında

AlışSatış
USD/TL  3.5643.571
EUR/TL  4.0064.014
CHF/TL  3.65433.668
DKK/TL  0.53710.5403
GBP/TL  4.60644.6226
AUD/TL  2.66632.6778
SEK/TL  0.40860.4117
SAR/TL  0.94350.9519
CAD/TL  2.64212.6513
NOK/TL  0.42470.4302
JPY/TL  0.03080.0331
XAG/TL  1.96551.9692
RUB/TL  0.05580.0641